[cq_vc_infoblock iconstyle=”asbar” bgcolor=”rgba(0,0,0,0.5)” elementshape=”rounded” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-music” buttontext=”Ontmoeten & activiteiten” buttoncolor=”turquoise”][/cq_vc_infoblock]